Gabinet Medycyny Pracy

Po więcej informacji zadzwoń 604-162-860

Ustawa z dnia 21 maja 1999r. o broni i amunicji

Art. 15

3. Osoba, która występuje z podaniem o wydanie pozwolenia na broń lub zgłasza do rejestru broń pneumatyczną, przedstawia właściwemu organowi Policji orzeczenia lekarskie i psychologiczne wydane przez upoważnionych: lekarza i psychologa, stwierdzające, że nie należy ona do osób wymienionych w ust. 1 pkt 2 – 4, i potwierdzające, że może ona dysponować bronią.

 Do wydania orzeczenia lekarskiego konieczne są:

1. Konsultacja okulistyczna - zakres jak poniżej

2. Konsultacja psychiatryczna - z wykluczeniem stanów chorobowych uniemożliwiających dysponowanie bronią (wg ustawy o ochronie zdrowia psychicznego)

3. Orzeczenie psychologiczne - do wglądu

Attachments:
Download this file (Badanie wzroku broń PP.pdf)Badanie wzroku - broń[ ]238 kB